JCE

Joomla! parimast tekstiredaktorist (mõningate arvates ka de facto standard) on väljas uus versioon.

Muudatuste nimekiri pole nüüd just üüratult pikk, aga asised täiendused siiski:

Muudatus Failihaldur liigutati sisupluginate hulka, et toetada pluginaid, mis loovad meediat dünaamiliselt. Kõik lisaprogrammid on nüüd teoreetiliselt Joomla 3.6+ poolt toetatud.

Parandus Automaatse fookuse eemaldamine, kui redaktori käivitamisel on õigekirjakontroll sees.

Parandus Pakkimise valikud on nüüd vaikimisi välja lülitatud.

Parandus Üleslaadimise dialoogiaken polnud korrektne, kui järjekorras oli üle kümne kirje.

Allikas: JCE 2.5.20 released

blog comments powered by Disqus